100__da_bn_xx

I år er det 100 år siden skøyta eller jakta "Haaken" kjørte på land i en plutselig storm med snøtykke 21. februar 1911 vest på Kleppen ute i Dalabukta. Det var 12 mann ombord , og 4 av disse omkom ved havariet. Resten klarte å klore seg i land og komme seg inn på Glærum-gården der de ble tatt hånd om.
100_aar_1

Båten og havaristedet fotografert av fotograf Georg Sverdrup påfølgende dag 22. februar 1911. Det er kommet innspill at bildet her er fra "Sauræva" ute i Averøy-øyene, men det er på Kleppen rett nord for Eaholmen.(Foto fra Ketil Sverdrup)
100_2_bru
Her er havaristedet 100 år etter. En fryktelig plass å gå i fjellet å synke på i mørke og storm. Over bukta er nordøstlandet av Karihola. Om båtdeler ligger utpå sandbunnen her ennå, er ukjent; mulig ble den berget fra stedet ?
100_r_3
De overlevende ble tatt om på Glærum gården, eller Knudtzons Minde som den engang het på slutten av 1700 tallet.
100_6_n
Det er andre farkoster som trafikkerer utenfor Kleppen i 2011. Her betyr storm og snøtykke lite for seilasen med de hjelpemidler som finnes i dag. Men en og annen havner oppå på berømmelige undervannskjæret Bjogna og forsvinner som før.