ake_zz

Aker Barents ligger nå på Bremsnesfjorden for demobilisering etter et borreoppdrag for "Det Norske" i Norskehavet utenfor Kristiansund. Riggen har hatt fast supplybåtrute til Vestbase i Kristiansund, og det er 4. gang siden mai 2010 at den er inne på Bremsnesfjorden for å "fylle opp". Etter det vi forstår er neste oppdrag  lenger nord i havet, så det blir vel heller  en stund til vi ser denne riggen på våre trakter igjen.
ake_1
Nåtidens inntektsskapende installasjon og førtidens representert av en klippfiskbrygge. (Foto: André Gjørven)
ake_2
Mektige greier på havet. (Foto: André Gjørven)