melen_zzz

Fogderistrid "på våre kantar" er ikke noe nytt. Allerede i 1658 ble det satt opp steinutgard høyt til fjells mellom Nordmøre og Romsdal.
melen_1
Her fra Stemshesten/Melen søri Fræna der grensen er satt opp med kilometerlange steingjerder mellom Nordmøre og Romsdal  rundt 1658. Nord for gjedet hørte til Kvernes Prestegjeld. Aner vi at steinutgarden er kommet litt for langt inn på Romsdalsdelen midt i ura, slik at Nordmøre har fått noen meter ? I så fall er dette trolig det eneste positive siden skapelsen at Nordmøre har fått fra Romsdal.(Foto: Odd Reidar Horne) 
Forøvrig :
Hestegjerdet, riksgrense mot Sverige!! Dette må vel være en spøk. I bokverket BY og Bygd i Norge, "MØRE OG ROMSDAL" står det at ved Roskildefreden i 1658 ble Trondheims Len, inkludert Nordmøre og Romsdal, lagt inn under Sverige. Grensa mot Sunnmøre ble da gått opp. Det er jo forståelig at svenskene hadde betenkeligheter med å gå løs på sunnmøringene! Videre står det i ovennevnte bok at allerede høsten 1658 ble områdene tatt tilbake. Den eventuelle grense det her er snakk om kan muligens være et gammelt skille mellom Nordmøre og Romsdal fra tiden før kommunene ble opprettet (1837?). Nordøst-siden tilhørte Kvernes prestegjeld. Far min (f.1902) snakket om en grense som gikk fra høgste topp av Stemshesten (Sjurvarden ?) mot noen skjær ute i havet; muligens Svartoksen og ihvertfall Fuglen.