bol_zz

Bolli og Bollimartnaden i Eide var sagnomsuste greier på bygdene engang. Martnaden var dradd  i gang i 1982 for å skaffe midler til Bollitun, et gedigent forsamlingslokale. Martnaden er nedlagt, og søndag var det stort loppemarked og auksjon for å skaffe penger til drift.
bol_1
Det var mye folk her søndag, og som vanlig var det dradd alt mulig til torgs.
bol_3
I fyr og flamme:-Kom igjen, få ut finger´n og gi bud karra.. Kvinnelig auksjonarius med stemme som nådde til innersia på Averøya fikk fart i folket. Ingunn Finholt fikk dreis på auksjonen.
bol_2
Fra salen på Bollitun når det nærmet seg enden på dagen.
bol_4
Knut Vidar (t.v) og Knut, begge Solli fortalte at huset ble innviet februar 1988. Store permer med utklipp fra pressen og annet er tatt vare på, deriblandt plakaten til den første Bollimartnaden i 1982. Det svære huset var betalt nå siste spiker var slått inn. Enkelte hadde hatt 8000 dugnadstimer på bygget. De får det til på bygda.
bol_5
Bollitun, bygd på midler bl.a. fra den årvisse Billimartnaden gjennom mange år.