strz

Neas kom med ny stolpe ved  tunnelrundkjøring nord i formiddag. Lysstolpen har blitt nedkjørt av et eller annet i løpet av vinteren.
str_1
Med kranbil så det greit ut å løfte på plass stolpen på fundamentet.