vgr_zz

Redningsskøyta "Erik Bye" gikk ved 11:50 tiden rett nord til området vest for Gripværet for å assistere en fiskebåt som lå 4-5 nautiske mil vest av Gripværet. Hvilken assistanse det er snakk om er ikke kjent.
vgr_1
"Erik Bye" på vei ut mot Grip ved rett før kl .11 mandag.
vgr_2
Det er "Orfjord" fra Averøy som har bedt om assistanse fra RS (Foto. Marine Traffic.com)
orfjord
"Orfjord" ble slept inn til smulere farvann på Sveggevika. Det ser ut til at nota har gått i propellen. Det er dykker ombord i redningsskøyta, så dette ordner de vel greit. (Foto: Leif Andersen)