dis_zzz

De manuelle fødepumper på dieselmotorer i båt kan være så som så enkelte ganger når filter skal skiftes eller annet arbeid på tilførselsystemet fra tanken. En vanlig pumpebelg slik som på slangen for påhengsmotorer gjør underverker.
dis_1
Med en slik pumpebelg på dieselslangen blir det fart i sakene.