re_xxKvinnelig etterforsker

På menighetshuset Klippen på Kvernes var en tidligere sambygding påbesøk for å fortelle om sitt liv som kvinnelig etterforsker i 40 år. Mary Tøvik , gift Reklev fortalte om sin barndom i Tøvika og skoleveien til Lillemork skole som det skulle ha vært i går; den lydhøre forsamlingen var mektig imponert over hva hun husket fra hjemgården og folk som hun som liten passerte på vei og fra skolen. En spesiell lærer ble nevnt som varmet henne da hun kom på skolen på kalde vinterdager. Hun flyttet fra Averøya til Oslo i 1945 bare 17 år gammel og arbeidet som tannlegeassistent i 20 år. Senere startet hun sammen med sin mann Oslo Privatetterforskning og var "agent" der som den eneste kvinne i Norge som har hatt det yrket. I 40 år arbeidet hun der, og det var noen svært artige og utradisjonelle metoder som var tatt i bruk ute i felten for de som hadde bestilt hjelp for å finne sannheten i mange sammenhenger. 
re_1
Merethe Bratsberg Aae til høyre tar imot Mary Tøvik Reklev (som blir 83 år om to dager) i Klippen på Kvernes søndagskvelden.
re_2
Det ble en minnerik kveld for mange som hadde tatt turen til kåseriet. Spesielt nevnte Mary Tøvik Reklev krigsseilerne, Nortraship-karene  som ble gående i gatene etter krigen i mangel på oppgjør fra krigstiden. Dette var skikkelige mannfolk som ikke hadde det så godt etter alle påkjenninger. Hun hjalp dem med mange saker, fortalte hun. Hun har også vært mye i Tyskland i saker med tyske fedre til barn i Norge.
re_3
Mary Tøvik Reklev har skrevet bok om sitt liv som kvinnelig etterforsker, og Liv Roksvaag(t.h) tok med boken hun kjøpte i fjor for å få den signert. I midten Oddrun Skarvøy Sørvik.
joh
Johnny Solli underholdt med sang , keyboard og flügelhorn i løpet av kvelden.
re_6
Innsats i kjøkkenstillingene:  Fra venstre Lise Meek, Brynhild Loe Artsen og Åshild Mokkelbost. Det står nærmest en divisjonsstekepanne på bordet.