odde_xxx

Norges Miljøvernforbund har stanset noen timer i Kristiansund etter å ha vært på tokt nordafor og sjekket utslipp fra lakseoppdrettsnæringen. Mange anlegg er sjekket, og det er mye dritt på bunnen sier Kurt Oddekalv til BN. Blandt annet er anlegg der fiskeriminster Lisbeth Berg Hansen er medeier, Salma-Laks sine anlegg og andre sett nærmere på med fjernstyrt undervannsbåt med kameraer. 
odde_2
Kurt Oddekalv sier at giften brukt til avlusing nå sannsynlig har tatt knekken på deler av rekeforekomster i norske fjorder, noe Miljøvernforbundet også har fått stadfestet av Statens Forurensingstilsyn. -Det er en veldig alvorlig sak i norsk fauna dette her-, sier Oddekalv.
odde_4
ICA Norge sponser Miljøvernforbundet med proviant på toktene. Her på ICA Nordlandet der Kurt Oddekalv var og provianterte av Rigmor Nygård i dag. BN kjørte Oddekalv over, samtidig som han ble vist noen prosjekter som gnager litt her i Kristiansund etter oppfordring fra våre lesere. 
odde_1
"Miljødronningen" er den første båt bygd ny for en miljøorganisasjon. Ferden går videre til Vestnes i Romsdalsfjorden senere i dag hvor folk har bedt om et møte vedrørende forurensing fra oppdrettsanlegg der.NMF HJEMMESIDE