tors_xxx

Litt fiskeri til matbruk er det i påska ute på BNs framskutte observasjonspost på holmene. Noe fart i fisket er det imidlertid ikke, men nok til eget bruk..såvidt.
tors_1
Wenche Horne redder kveldens ferskfisk på Låvøyfjorden tatt på 60 grams stingsild.

tors_2
Denne fikk fri igjen. Knurr, ulke eller hva ? For spesielt interesserte ligner kroppen på en Henschel HS 129.