kg_z

En hyggelig, hjelsom og flink  dame på Post i butikk på Bunnpris i Brunsvika er sluttet. Kirsti Gjøstøl arbeidet i mange år på postens filial i Brunsvika før hun gikk over til post i butikk konseptet 1. januar 2000 på Citrus, senere Bunnpris Brunsvika.
1995_bcc