kari_zzzz

Tekst/foto:  Jarl Arvid Røbech

 Stien ut mot Storkari-dammen gror snart igjen! Sitkagranen kveler snart  hele utsikten til sjøen. Dette gjelder spesiellt dette området, men også andre plasser er ille.  Om et eller to år ser vi ikke sjøen før vi kommer ute på berget før Karidammen. Det burde absolutt ha vært en betydelig uttynning av trær der ute. Hva med en dugnad i samarbeid med kommunen? Regner med mange ville ha stillt opp med sag om det hadde blitt realisert! Her kunne det også blitt masse gratis ved til eldre og trengende. Noe å tenke på?
kari_1
Fra åpent kystlandskap i 1970 årene til kvelende skog i Karihola.