mai_xx

Selv om det ble arbeidet og støyet i bakgården på Astoria hotell og bergboremaskiner var i sving på Steinberget 1. mai, så gikk arrangementet til organisasjonene som vanlig i sentrum.
mai_1
Paroler var blandt annet tariffavtaler for alle, sykehussaken og palestinaspørsmålet.
mai_2
Mye folk på Kongens plass i le for den kalde nordavinden som feide over byen.
mai_44
En Deivis-kar blåste sterkt i pottene etter Internasjonalen-marsjen fra korpset som var med i toget.