milo_zz


Redningsskøyta som var stasjonert her i Kristiansund under krigstiden ligger i dag på Gjestekaia i Vågen. Den utførte 27.november 1942 en redningsbragd på Rødsandflua på Bremsnes som selv i dag betegnes som den farligste  operasjonen i Redningsselskapets historie. I en orkanaktig storm fra nord reddet den mannskapet på den tyskbesatte båten "Milos " på 2500 tonn som hadde drevet opp på Rødsandflua i Averøy og sank 27.nov. 1942. 
milo_2
"Willie Wilhelmsen" er bygd 1939. I dag er den tatt vare på og er skole og charterskip tilhørende i Trondheim.
milo_2_b
Under krigen så den slik ut. (Foto: Redningsselskapet)
milo_34
"Milos" ved Årdalstangen under krigen. Den sank på Bremsnes i orkan 1942, og vraket ble angrepet av 6 engelske Beufighter i juli 1943. Senere ble den hevet og reparert , men gikk på mine og forsvant ved Lista i 1944. (Foto: Sogn og Fjordane Fylkesarkiv.)
beu_43