elbilexx

Mitsubishi har stor suksess med sin elbil som heter Miev her i landet. 500 biler er solgt, og ligger på salgstoppen på Østlandet. Ikke rart kanskje, da slike biler med veimyndighetenes velsignelse får kjøre i kollektivfeltene. En tur fra Drammen til Oslo (37 km) tar 2 timer i rushtiden med bensin/ dieselbil. Det blir 4 timer i bilen hver arbeidsdag for veldig mange det. (her klager vi på 25 min. i rushtiden fra sentrum til eksempelsvis Dalefeltene). Med elbil brukes vanlig tid på slike strekninger. I tillegg kommer frie bompengepasseringer, og nullsats i merverdiavgiftsystemet og ingen årsavgift. Hovedgevinsen med slike biler er utvilsomt miljøgevinsten. En elbil utnytter 80 % av energien for å drive bilen, mens bensindrevne biler igger helt ned på 15-20 %. Så får vi se hvor lenge myndighetene velger at de kjører og parkerer fritt her i landet.
elbile_1
Vidar Fredsvik på Erling Winje A/S har solgt mange slike biler her i distriktet. Nå planlegges utvidede ladestasjonssystemer bl. annet mellom Trondheim og Kristiansund. Bilen har lithiumbatterier som skal holde minst i 10 år. Med bompengestasjoner overalt i distriktet, er slike biler veldig kostnadsbesparende.
elbila_2
Her gjennom ser vi daglig elbiler fram og tilbake Averøy-byen som bare vinker og gliser til bomvaktene. Det er nesten som en blir fristet til å glise selv til Asbjørn Hoset & Jostein Ormset & Co i boden.