wd_zzzInnspill fra William Dyrnes

En tunnel til Løkkemyra med innslag ved indre Vågen vil rasere kulturlandskapet totalt mener William Dyrnes. Før eller siden må det avgjøres hvordan problemet med vei mellom sentrum og Løkkemyra må løses, og han kommer med et innspill som ikke kommer i konflikt med eksisterende bebyggelse. Som han sier; intet av bygg må rives hvis tunnelinnslag legges her i Glærumbakken oppover mot Atlanten-området hvis veimyndighetene skal velge tunnelløsning i stedet for 4 felts vei innover.
wd1 
I hammeren her ved Glærumbakken opp mot Atlantenområdet er en god mulighet til å lage innslag for en tunnel til Løkkemyra mener William Dyrnes.

wd_2
En slik tunnel vil bli om lag 2,3 km lang. Utkjøring til Gomalandet kan også eventuelt legges inn. En utvidelse av eksisternde vei til 4 felt vil også måtte innebære ny bru over Nordsundet.
wd_6
William Dyrnes mener et innslag der det røde huset ligger i kulturlandskapet i gamle Vågen vil rasere området fullstendig.Hele området  her i bebyggelsen med museumskafeen Patrick Volkmar og andre gamle bygg vil bli overkjørt av en stor trafikkmaskin.
wd_9
En løsning av innfartsvei mellom sentrum av Kristiansund og industriområdene på Løkkemyra vil tvinge seg fram uansett løsning. Et alternativ der en slipper å gjøre inngrep så som riving av gammel bebyggelse i Vågen må være et bra forslag mener William Dyrnes.