bauta_zz

Som vanlig ligger en flaggsmykket båt på havna på nasjonaldagen, og det ble skutt salutt på Bautaen på Innlandet tidlig på morgenen.
bauta_2
RS "Christiansund" flaggpyntet ved kai.
bauta_li_Y