nord_zz

Gratulerer med dagen!

Vil sende en hilsen fra kristiansundere ute i nordsjøen på boreriggen Transocean Winner. Her ombord har vi heist flagg, gått i tog og avholdt 17. mai taler.

Stor hilsen til familie og venner hjemme. Hilsen fra: Olav Gustad-Stabilitetsjef, Morten Berseth-Teknisk sjef , Kenneth Eriksen- Sveiser formann, Kjell Inge Brunsvik – Senior Materialmann, Tor Falk- Elektriker...samtlige fra Kristiansund!
nord_1
Hilsen hjem. Mannskap på "Transocean Winner" på 17. mai 2011.(Foto: Olav Gustad)
nord_2
Nasjonaldagen er ubønnhørlig feiret langt til havs.(Foto: Olav Gustad)
nord_3
Noen må alltid være på arbeid . Her er mannsapet samlet på heli-dekket i dag 17 mai. ( Foto fra: Olav Gustad)