sch__zzz

Stadig sendes store mengder søppel og emballasje rett ut bilvinduet og i gata.
sch_2
Fra området ved fergetillegget der det lempes lett ut vinduene . Måsen rekognoserer vilt etter rester i søppelet. (Bilen på bildet parkerte her i ettertid)