fuglst_xxx

Fra Statens Naturoppsyn fikk vi telefonisk beskjed for noen dager siden av det var 50 meters grense fra Fugløya i hekkesesongen. I dag kom kontrabeskjed som følger:
Det medfører ikke riktighet at det er innført ei 50 meter-grense fra øya 1. mai-31. juli. Med andre ord: det eneste forbudet er ilandstigning, foruten at en selvsagt skal ferdes hensynsullt.
Det er Fylkesmannen som har bestemt at det ikke skal være ei slik 50-metergrense i Møre og Romsdal for de 36 sjøfuglreservatene som ble vernet i mai i fjor. Dette i motsetning til hva som er tilfelle lenger sør (med desto større befolkningspress).
fuglst_1
50 meters grense gjelder bare for større befolkningssentra ifølge Statens Naturoppsyn. Men det går an å vise forsiktighet i hekkesesongen for det står det i meldingen til BN.