berg_1x

Fra Bergsøya meldes det at det har vært basar der på øya søndag.
berg_1
Lars Olav Havnen sendte oss dette bildet fra ungdomshuset på Bergsøya der mye folk har vært på basaren i dag.