eu_zzzSykehusstrid

Vi må bare ta med denne vi fikk fra en leser som alle politikere her i byen kanskje burde ha bifallt ?
eu_1