En bil kjørte inn i en stolpe i Kaibakken rett etter kl. 15. Ingen personskader. En lykt i stolpen hang løs etter sammenstøtet.