bomm_zz

Det er svær trafikk gjennom Atlanterhavstunnelen for tiden. Det går en jevn strøm av biler hele dagen. Dette lover godt for nedbetalingstiden, men kanskje det er fristende å forlenge bompengeperioden her også for å dekke inn den planlagte vei fra Bruhagen og rett mot Kårvågmyra. Hvem vet.
bomm_1
Biler i ett kjør gjennom tunnelen til og fra Averøya.
bomm_2
Mye og henge fingrene i for Frk. Slatlem i Securitas som er en av bomvaktbetjentene.
bomm_3
Rasteplassen ved Kovika innenfor bomstasjonen er mye brukt ser vi.