bilf_xx
Noen fartøyer i farvannet rundt Kristiansund.
bilf_1
Sunnmøring: "Voldstad Surveyor" på vei ut til oppdrag.
bilf_2
Sementskipet "Conberria" til babord og "Elektron II" i leia utafor byen.
bilf_23
"Island Constructor" kom inn til byen tidelig fredag morgen. (Foto: Tom E. Felberg)