toh_zz

Mulig er dette siste tomta nær sentrum som kan benyttes til boligformål. Olav Alvheim Maskin fra Frei og Grytnes Entrepenør fra Sunndal holder på med et utfordrende tomteprosjekt i Lars Guttormsens gate på Kirklandet.
toh_1
Her bygger Johan Høvik hus (Høvik Elektro) . Det blir stående på prefabrikkerte betongsøyler opptil 8 meter lange. Et svært grunnarbeid foregår her i disse dager.
toh_3
Endel av fundamentene er kommet på plass. Søylene skal løftes og festes til disse. Mulig blir betongarbeidene ferdig til ferien. Det blir helt betongdekke som fundament for boligen på nivå 15 cm over gateplan i Guttormsens gate, opplyser arbeiderne fra Grytnes.
toh_2
Kolbjørn (v) og Arnfinn fra Olav Alvheim Maskin mener det blir flott her, og at det siste store hullet terrenget her får et nytt hus i sentrumsnært område. Kommunen er sikkert også fornøyd med dette prosjektet mener de.