brannk_zzz

Brannvesenet rykket ut til Bergan Sykehjem (bofellesskapavdelingen) ved 18: 15 tiden lørdag ettermiddag.
brannk_1
Utrykking til Bergan Bofellesskap i Ole Vigs vei på Nordlandet. Vakthavende befal i brannvesenet opplyser ti BN at det har vært noe med noen klær, men at han ikke visste hva som har skjedd.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her