haus_zz

Kommunen holder i disse dager på med å føre opp et mimdre hus ved rundkjøringen i Hagelin.
haus_1
Boligen skal huse vanskeligstilte i kommunen etter det vi forstår. Det er også tidligere oppført en tilsvarende bolig for samme formål ved Handelsparken på Løkkemyra.