att_zzz


Svær transport over bruene her ute på AH veien i formiddag. Antagelig er dette et knuseverk som veier adskillige tonn.
att_1
10 aksler er det på dette drasset over bruene for å fordele vekten. Det er ellers en voldsom mengde tungtrafikk som går denne veien i løpet av dagen.
sch_1
Følgebil med gule blinkende lys var selvfølgelig til stede ved den store transporten. En litt større mann med fiskestang var også på bruene ved anledningen.