att_zzz


Svær transport over bruene her ute på AH veien i formiddag. Antagelig er dette et knuseverk som veier adskillige tonn.
att_1
10 aksler er det på dette drasset over bruene for å fordele vekten. Det er ellers en voldsom mengde tungtrafikk som går denne veien i løpet av dagen.
sch_1
Følgebil med gule blinkende lys var selvfølgelig til stede ved den store transporten. En litt større mann med fiskestang var også på bruene ved anledningen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her