linn_zz

Steinfrakteren "Trimnes" som ofte er å se på våre kanter er grunnstøtt ved Sklinna i Nord- Trøndelag.
linn_1
"Trimnes" har hentet stein i lengere tid sammen med andre båter av denne type på Averøya. Her fotografert 15. april i Ramnfjorden rett utenfor Karihola i Kristiansund.
linn_nr