gry_zz

Det går sakte men sikkert framover med tomtearbeidet i Guttormsensgate 42. En veldig utfordrende jobb er dette på det nær sagt uveisomme stedet.
gry_1
Det er Grytnes Betong på Sunndalsøra som har betongarbeidene her. Egentlig skulle dekket oppe på murene støypes på stedet, en det blir nå prefabrikkert på Sunndal etter endel vurderinger.
gry_2
Betongelementene kommer etter hvert med bil. 8. august er planen da disse skal ankomme byggetomten. Det er Johan Høvik som er byggherre.
gry_3
Kommunen har samtidig begynt å skifte ut ledningsnett her. Det gjelder spillvannsledning og vannledning. Overvannsledning blir vel også lagt samtidig (regnvann fra tak og renner).