fut_zz

Ikke hver dag det sjøsettes nybygde færinger på Nordmøre.Det har faktisk skjedd nylig.  Under stort oppmøte av interesserte  sjøsatte Håkopn Solberg sin selvbygde færing i Futsetra på Averøya forleden.
fut_1_end
Færingen på vei ut fra byggestedet i garasjen på Frei og etter at båten hadde kommet på vannet ute i Futsetra.(Foto: Ingvald Solberg)
fut_3
Håkon Solberg har gått båtbyggerlinje i Fosen. Han tok opp arbeidet som tippoldefaren gjorde i sin tid; bygge færinger og geitbåter siste del av 1800  til 1928. Ett år har Håkon brukt på å bygge denne nordmørsbåten i tippoldefars stil. (Foto: Ingvald Solberg)
fut_4
Sjekk av siste nagle hørte med før sjøsetting. (Foto: Ingvald Solberg)
fut_5
Mange ville prøve den flotte båten som ble døpt  "Via Somnii". (Foto: Ingvald Solberg)
fut_6
Etterpå ble det laget mat og sosialt samvær i fjæra i Futsætra. (Foto: Ingvald Solberg)