bar_1xx

To slepebåter måtte til for å buksere en båt til kai på Gomalandet i går.
bar_1
Her " Sichew Pace" på Dalasundet fotografert gjennom en tysk artiilleriobservasjonskikkert. (Foto: Bjarne Ytrøy)