del_n

NEAS melder:

NEAS har registrert et forsøk på Phishing mot en av våre bredbåndskunder.

Vi ønsker derfor å advare mot dette samt formidle noe generell informasjon om temaet.

Ved hishing-angrep kontaktes offeret som regel gjennom en e-post, hvor avsenderen fremstår som en reel virksomhet, for eksempel en bank (i vårt tilfelle NEAS Bredbånd).

Offeret lures videre til å klikke seg inn på en falsk nettside for å ”logge seg inn” eller oppgi annen sensitiv informasjon, som konto- eller kredittkortnummer. Dette misbrukes siden av bakmennene.

Det r ikke alltid like lett å avdekke slik svindel, da noen av disse er svært målrettede og personlige. For eksempel kan de omtale deg personlig i e-posten.

 

Slik framstod den  falske melding som ble sendt ut. Linken i e-post førte til en side som var helt lik NEAS hjemmeside med pålogging til e-post konto.