brass_1_x

Brannfolket driver og kjører på utløste alarmer som vanlig.
brass_1
I løpet av dagen var de på Brassseriet på Storkaia. Noe hadde utløst brannalarmen der. Det er jevnlig flere utrykkinger pr. dag til slike unødige alarmmeldinger.(Foto: John Kuløy)