kan_zzz

Mye folk og stor innsats på 4 baner på KFK sin gressbane i dag.
kan_1
Fra Gressbanen lørdag. Arbeidet KFK og andre klubber gjør for barn og ungdom er viktig.