gth_1_x

Det er litt av et husprosjekt i Guttormsensgate rett opp for Kranaveien.
gth_1
Slik ser tingenes tilstand ut nå. Koster sikkert "skjorta" det her.