hvs_zzAH-veien


Det dabber av med bobiler og turister på Atlanterhavsveien, men det er mange som ennå leier seg båt og driver og fisker.
hvs_1
Fiskere på sjø og land ved den sterke Hulvågstrømmen. Det er best å ikke falle på havet her.
hvs_2
Busser med hurtigruteturister reiser ennå hver dag over Atlanterhavsveien.
hvs_3
Høsten er kommet. Store flokker med skarv er kommet nordfra de siste dagene.