atl_zz

En av de tre kattene er fanget og tatt med til skikkelige dyrefolk får vi opplyst her ute på kafe "Losen" på Skarvøya.
atl_1
Her har Elin Lie som arbeider på kiosken katta klar i buret. Charlotte Rødsetbjørg i midten og Wenche Horne. De to andre kattene er mye reddere, men oppholder seg her ennå. Trolig må de fanges i samme slengen med håv, sier Elin Lie.