brannb_zz

For tiden kjøper Averøy kommune branntjenester fra Kristiansund. Brannsjefen i Averøy, Reidar Berge går av med pensjon om noen dager. Etter brannloven er en kommune pliktig å ha brannsjef som har relevant utdanning, men det er vanskelig å skaffe i lokalmiljøet. Derfor er det nå brannsjefen i Kristiansund som formelt er sjef i Averøy ut 2011. Nytt er også at når det går brannalarm til Averøy fra 110 sentralen, går der også samtidig alarm i Kristiansund.
brannb_1
Reidar Berge, brannsjef i Averøy, går av om noen dager. Han sier det pågår utredninger om Averøy Brannvesen skal ha felles styrke med Kristiansund, eller stå på egne ben som før. Dette vil tiden vise. Brannstasjonen på Bruhagen vil i alle henseende være oppegående.
brannb_4
Kristiansund rykker ut ved alarmering til Averøya, men det er overbefalet som etter hvert gir beskjed om det er behov for assistanse. Bildet her er fra en brann på Bremsnes der begge brannstyrker trådte til. Ved en katastrofe vil man rekvirere andres innsatsstyrker uansett om det finnes avtaler eller ikke.