vads_z

En båt har kjørt på land på Valholmen i Vadsteinsvika i løpet av natten. Det er ikke kjent om det er folk som har blitt skadet.
vads_1
Stranding har skjedd på holmen der målestengene for sjømila er inne ved Vadsteinsvika.(Foto: Geir Olsen)