kb_zzKarihola

I dag i annet ærend i Karihola kom vi over to smårollinger som holdt på med sporten å få steiner på 3-400 kg lenger ned i en nyspregning.

kb_1
HHer var en dårlig plass å leke i, så vi fikk dem av gårde herfra.

kb_2
DDet hørtes store brak her etter at guttene klarte å velte steiner som lå på vippen. Greit å lære seg motorikk , men vi fikk dem til å rusle hjem til Steinbiten.