groen_1_x

Det grønne seilingsmerket nordøst for Hildafallet utenfor Øksenvågen på Averøya har drevet av de siste vindfulle dagene.
groen_1
Merket er drevet om lag 300 meter rett sør og ligger nå ved utløpet av Øksenvågen.
groen_2
Her er merket i rett posisjon. Skip skal ha grønne merker på styrbord side når de går nordover leia. At det nå en drevet av 300 meter er ikke bra. Om kystverket er varslet kjenner vi ikke til.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her