skau_xx

En liten sammenligning av området der det nye Dalabukta boligfelt er under utbygging. Det er før og etter skogen må man vel si her.
skau_1
skau_2