brannst zMistillitsforslag

Det er på nytt alvorlige arbeismiljømessige problemer på byens brannstasjon. Etter opplysninger BN har fått foergår det nå en aksjon blandt storparten av brannkonstablene der det er skrevet under på et mistillitsforslag mot beredskapslederen i korpset, varabrannsjef Torbjørn Sagen. Det er enkelte i korpset som har følt seg presset til å skrive under som har tatt kontakt med Brunsvikanet. Hva mistilliten teknisk går ut på er ukjent.

brannst 2
21 brannkonstabler har lagt inn mistillitsforslag mot beredskapsleder Torbjørn Sagen. 4 har nektet å skrive under. Det er ansatte som har følt seg presset til å bli med som har tatt kontakt med BN.

Vi har  hatt kontakt med Torbjørn Sagen i dag, men han vil ikke uttale seg i og med han ikke kjenner innholdet i henvendelsen som nå nok en gang havner på kommuneledelsens bord. Brannsjef Knut Larsen vil heller ikke uttale seg i denne saken, og ber oss ta kontakt med kommunalsjef Kjell Sæther. Han har vi ikke lykkes i å få tak i. Hovedverneombud i Kristiansund kommune, Jarle Krogsæther vil ikke direkte bekrefte at et mistillitsforslag foreligger, men sier at det skal være møte med rådmannen i morgen om arbeidsmiljøet på brannstasjonen etter at brannkonstabler har tatt kontakt i forbindelse med en sak.
brannst 1
Beredskapsleder/varabrannsjef Torbjørn Sagen (t.v) vil ikke uttale seg i saken. Brannsjef Knut Larsen (t.h) vil heller ikke gi kommentarer.

Det har tidligere vært store problemer innad i brannvesenet. Til tross for innleid ekspertise med utredninger og felles arbeidssamlinger for å få alt på rett kjøl, både med Arbeidspsykologisk senter i Ålesund og andre instanser, ser det ut til at det ennå ikke har lykkes å få ro på denne arbeisplassen. Brunsvikanet har også fått opplysninger fra ansatte som sier at det er eldre konstabler som har uttalt at det eneste målet de har før de slutter er å få fjernet varabrannsjefen.