- Det har oppstått en arbeidskonflikt mellom Kystverket og Losbåtførernes forbund. Konflikten som nå har oppstått, har sin forankring i brudd på tariffavtale, lov, forskrift, avtaleverk og arbeidslivets spilleregler generelt. Det er dessuten en uakseptabel situasjon når Kystverket i stedet bruker Redningsselskapet til å utføre losbåtførernes kjerneoppgaver, med den konsekvens at også redningstjenesten svekkes, sier leder i Losbåtførernes forbund, Narve Leonhardsen.
losene 1

Kystverket sa i brev av 20.06.11 opp særavtalen med losbåtførerne til bortfall fra og med 01.01.12. Særavtalen regulerte i all hovedsak arbeidstidsuttak, fleksibilitet og godtgjøringer knyttet til dette. Særavtalen var i tråd med hovedtariffavtalens prinsipper og satser. Kystverket har ikke framsatt krav om ny særavtale. Hovedtariffavtalen må derfor gjelde i sin helhet fra 01.01.12. Som en konsekvens av særavtalens bortfall, må bemanningen økes med anslagsvis 70% for å opprettholde døgnkontinuerlig tjeneste med losbåtene.
Kystverket har i perioden som har gått siden oppsigelsen av særavtalen, ikke iverksatt tiltak for å kunne bemanne losbåtene. Losbåtførernes forbund, som organiserer losbåtførerne, har gjort Kystverket oppmerksom på konsekvensene. Forbundet har bedt om en redegjørelse for hvordan Kystverket skal ivareta transporten av losene til/fra lossøkende fartøyer, uten at Kystverket har besvart Losbåtførernes forbund. Etter hva man kjenner til, ble ikke stengning av losstasjoner bekjentgjort ovenfor skipsfartsnæringen før den 21.12.11.
losene 2
Losbåtførernes forbund mener bruk av Redningsselskapet til kjerneoppgaver for losbåtene viø svekke beredskapen. Her losbåt og redningsskøyte på havna i Kristiansund.

- Kystverket har ikke ivaretatt sitt arbeidsgiveransvar, ei heller sitt ansvar ovenfor brukerne av våre tjenester. Konsekvenser av dette er at Kystverket nå svekker lostjenesten som ene og alene er et sikkerhetstiltak både med hensyn til liv, miljø og materiell. Enhver form for aksjon fra Losbåtførernes forbund sin side i forbindelse med konflikten, er utelukket. Dette vil kun forringe sikkerheten på kysten ytterligere. Nå håper vi at Kystverket går i dialog med sine ansatte, sier Narve Leonhardsen.
Losbåtførernes forbund beklager ovenfor skipsfartsnæringen at tjenesten nå blir kraftig redusert. Til tross for redusert tjeneste vil kostnadene øke betraktelig der bare tilbringertjenesten alene trolig øker med langt over statsbudsjettets forslag om reduksjon i kystgebyr.
For ytterligere informasjon; kontakt Narve Leonhardsen, mobil: 91517941 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tilsluttet YS Stat gjennom STAFO