Et eiendomsselskap skal overta enterpenørfirmaet Bjørn Aasprong A/S sitt område i Storskarven i Brunsvika, og  etter det vi erfarer søkt om omregulering fra industriformål til boliger. Alt av murbygg og gamle trebygninger skal saneres vekk, og det er planlagt en omfattende endring med boliger ved sjøen her. Også en annen grunneier vest for dette området skal være i dialog med en annen eiendomsutvikler for å få til noe der. Endelig skal dette mildest talt skjemmende området sannsynlig bli til noe vettugt hører vi i Brunsvika.
aas 1
Det er dette området som det skal være planer om å sanere vekk bygge rekkehus på. Det er allerede folk som skal ha meldt seg på her. Hvis planene blir satt ut i livet er det et godt alternativ til fastboende i områder som ikke vil flytte i leilighet til byen og havna.
aas 2
Oversikt over murbygget og fyllingene vestover som nå det endelig kan blir skikk på. Her er det muligheter for kaiplass og båtplasser rett utenfor.
aas 3
Kommunen må uten tvil omregulere området fra industri til boligformål. Slikt som på bildet har beboere her og på andre siden av bukta vært vitne til i nærmere 30 år. Forøvrig er den verdenskjente gule Potain krana her fjernet og vel dokumentert i TK TV. En opprydding og utvikling her er velkommen går vi ut fra.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her