Det er stille om søppelforbrenningsanlegget til Energos på Bruhagen. Anlegget ble stengt 7. desember i fjor grunnet inntjeningsevnen var gått drastisk ned slik at det ble umulig med vedlikehold og nyinvesteringer.Prisene  på søppel hadde gått ned med 35 prosent de siste årene. Tidligere har Energos lagt ned forbrenningsanlegg på Ranheim i Trøndelag og Hurum på Østlandet.
ene 1
Det arbeides med å finne nye eiere som kan starte opp igjen. Anlegget har brent husholdningsavfall fra store deler av Nordmøre og også fra kommuner i andre fylker.
ene 2
Store mengder husholdningssøppel må lastes manuelt opp i trailere og kjøres til andre forbrenningsanlegg grunnet stopp på Averøya. Måsen på Hagelin har store fordeler av situasjonen. LITT OM SØPPELBRENNING : NORGES MILJØVERNFORBUND