Kjell Dønheim, utgiver av boken "Kristiansund på de sju hav " har produsert et hefte
i anledning av at det den 30. januar er 100 år siden at  kristiansundsbarken "Eline" forliste på Skjelanger. Dønheim har tatt initativet til at det bli avholdt en minnemarkering i Herdla kirke på hundreårsdagen den 30. januar, der blir det representanter både fra Meland og Askøy kommuner, samt prest. Bakgrunnen for historien er noen brev som ble funnet på et loft for en tid tilbake.
dnh  33

Dønheim forteller at det er sjeldent at man i maritim historie har slike dokumenterte livshistorier til skuter og folk om bord, slik denne unge gutten gir i brevene som ble funnet på loftet.(Ill.foto)
dnh 2
Forsiden på heftet og utsnitt av avisartikkel i 1912 som omhandler forliset med "Eline" ved Skjelanger.
dnh 1
"Eline" var et stort datidens fartøy bygd i 1873 under navnet "Eskdale". Den ble solgt til Norge og Kristiansund i 1904 og omdøpt "Eline". 30. januar forliste den ved Skjelanger på Vestlandet med kullast fra England. 11 omkom 4 ble reddet.