I forbindelse med arbeidene på den nye undergangen på Wilhelm Dalls vei, er det mange som har spurt hvorfor så voldsom masseforflytning og sprenging i begge retninger langt unna undergangen. Vi får vite fra entrepenøren at Wilhelm Dalls vei må flyttes ganske mange meter mot nord for å få plass til undergangen på sydsiden av veien.
wd 1
Veien blir lagt i trasé med sidepunkt over inngangen som arbeiderne holder på å lage. Omleggingen mot nord vil utgjøre i overkant av 10 meter.
wd 2
Plantegning av den nye undergangen. Det vil bli anlagt trapper opp til gatenivå samt vei for rullestoler fra vestsiden.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her